Ing. Pavla Kunová (Ryklová)

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: Pavla.Ryklova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Pavla Kunová (Ryklová)  v roce 2018 absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí. Od roku 2018 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník. Zabývá se vyhodnocováním budov z hlediska udržitelnosti a vlivu na životní prostředí (LCA). Provádí laboratorní měření v oblasti stavební tepelné techniky.