Ing. Petr Červený

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 741
E-mail: petr.cerveny@cvut.cz
ResearchGate

Petr Červený absolvoval v roce 2019 Fakultu stavební ČVUT v Praze. Během studia byl zaměstnán na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí FSv ČVUT jako studentská vědecká síla. Od roku 2019 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.