Ing. Petr Mydlil

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: petr.mydlil@cvut.cz

Petr Mydlil v roce 2012 absolvoval fakultu strojní ČVUT v Praze, obor energetika. Od roku 2013 do současnosti je zaměstnancem UCEEBu na pozici vědecko-výzkumný pracovník se zaměřením na realizaci smluvního výzkumu (energetické audity, posudky, studie proveditelnosti, studie technicko-ekonomického charakteru, koncepční a strategické dokumenty).