Ing. Petr Svora, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Elektronová mikroskopie a mikroanalýza
E-mail: svorapet@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Petr Svora v roce 2006 dokončil magisterské studium na Fakultě stavební VUT Brno. Doktorské studium absoloval na VUT Brno a Univerzitě v Sheffieldu (2013).