Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Fotovoltaické systémy
Telefon: +420 607 818 381
E-mail: petr.wolf@cvut.cz

Petr Wolf se zabývá fotovoltaikou, jejím využitím v systémech pracujících paralelně se sítí, v hybridních i zcela autonomních systémech. Důležitou kapitolu hraje inovativní řízení zdrojů energie postavené na predikci počasí a spotřeby, chytré sítě a systémy akumulace energie. Vychází z poznatků získaných na Fakultě elektrotechnické ČVUT i z praktických zkušeností v soukromém sektoru, kde jsem působil sedm let při návrhu a realizaci fotovoltaických systémů. Zúčastnil se stáží na univerzitě v Řecku, německém Fraunhoferově institutu, expedice do Antarktidy, kde bylo jeho úkolem zprovoznění hybridního fotovoltaického systému. V současné době pracuje v centru ČVUT UCEEB na výzkumných a vývojových projektech s průmyslovými partnery v uvedených oblastech.