Ing. Petra Tvrdá, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: petra.tvrda@cvut.cz
ORCID

Petra Tvrdá v roce 2008 absolvovala Fakultu stavební ČVUT, v roce 2015 zde obhájila disertační práci na téma „Návratnost energie solárních termických systémů“, za kterou získala čestné uznání v soutěži o cenu Josefa Vavrouška na FSV UK. V letech 2005 - 2012 pracovala jako vedoucí projektu, energetický konzultant a projektant ZTI, VZT. Od roku 2012 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako výzkumný pracovník. V dnešní době se věnuje dopadu vnitřního prostředí v budovách na zdraví z různých pohledů. Spolupracovala na výzkumných projektech zabývajících se vlivem přirozeného větrání, denního světla a rostlin. Také se zabývá využitím solárních komínů pro přirozené větrání v budovách.