Ing. Radek Brandejs, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 741
E-mail: radek.brandejs@cvut.cz

Radek Brandejs je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde v roce 1999 získal inženýrský a v roce 2006 doktorský titul v oboru pozemní stavby. Věnuje se stavebně konstrukčním návrhům staveb, především pozemních. Od roku 2013 též působí jako vědecko-výzkumný pracovník na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.