Ing. Sofiane Kichou, Ph.D.

Telefon: +420 775 601 471
E-mail: sofiane.kichou@cvut.cz

Sofiane Kichou získal v březnu 2017 doktorát na katedře elektronického inženýrství Katalánské polytechnické univerzity (UPC). Jeho doktorský výzkum se zabýval dohledem a automatickou detekcí poruch ve fotovoltaických systémech připojených k síti a také modelováním a analýzou degradace různých technologií FV modulů. V současné době působí jako výzkumný pracovník na ČVUT UCEEB, kde se zabývá tématy spojenými s návrhem a simulací obnovitelných zdrojů energie (OZE), aplikací fotovoltaických systémů, mikrosítí, energetických komunit a inteligentním řízením systémů skladování energie.