Ing. Štěpánka Holečková

Koordinátorka projektu RESINDUSTRY
Telefon: +420 776 520 794, +420 224 356 774
E-mail: stepanka.holeckova@cvut.cz

Štěpánka Holečková absolvovala bakalářské studium v oboru Mezinárodní obchod a dále magisterské studium v oboru Podniková ekonomika na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 2007 se věnovala oboru pojišťovnictví. Od srpna roku 2019 spolupracuje s Terezou McLaughlin Váňovou a dalšími kolegy z ČVUT UCEEB na mezinárodním projektu INTERREG EUROPE - RESINDUSTRY, jehož cílem je podpora implementace obnovitelných zdrojů energie v průmyslu.