Ing. Tomáš Bäumelt

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: tomas.baumelt@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Tomáš Bäumelt absolvoval v roce 2016 Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor Systémy a řízení. Již během studia spolupracoval s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, kde byl po úspěšném zakončení studia zaměstnán. Zabývá se výzkumem a vývojem jednopotrubních otopných soustav a také identifikací modelu budov.