Ing. Tomáš Straka, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 724 324 445
E-mail: tomas.straka@cvut.cz
LinkedIn

Tomáš Straka ve své práci na UCEEB vychází ze svého působení v laboratoři tepelné a světelné techniky na FEL ČVUT, kde působil od roku 1991. Po patnácti letech odtud odešel do soukromé společnosti, které zavedl jako měřící pracoviště tepelných čerpadel, solárních systémů, rekuperace vzduchu a dalších zařízení v oboru obnovitelných zdrojů. Současně dlouhodobě působí v Evropské asociaci tepelných čerpadel (EHPA). V UCEEB působí od června 2015 a zaměřuje se na optimalizaci provozu laboratoře tepelných čerpadel.