Ing. Václav Novotný

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 352 541
E-mail: vaclav.novotny@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Václav Novotný je vědecký pracovník a Ph.D. student ČVUT (titul Ing. získal v roce 2014); zaměřuje se hlavně na mikro-expandery a jejich možnosti 3D tisku, absorpční cykly, systémy využití zbytkového tepla, systémy distribuce energie. Jeho široké zkušenosti jsou získávány také ze stáží a výměnných studijních pobytů jako například A*STAR (Singapore), GIST (J. Korea), NTHU (Taiwan) nebo RU (Irsko).