Ing. Václav Vodička, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 722
E-mail: vaclav.vodicka@cvut.cz
ORCID

Václav Vodička v roce 2012 absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor Energetické stroje a zařízení, a v roce 2020 obhájil na stejném oboru svou disertační práci týkající se termodynamických dějů uvnitř lamelového expandéru. Na ČVUT UCEEB působí od roku 2013, kde se intenzivně věnuje nejen vývoji lamelového expandéru pro ORC jednotku Wave, ale významně se podílí na vývoji celého zařízení.