Ing. Václav Zelenka

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 724 655 577
E-mail: Vaclav.Zelenka@cvut.cz

Absolvoval magisterský studijní program Inteligentní budovy s elektrotechnickým zaměřením. Již během studia začal pracovat na ČVUT UCEEB, kde působí doteď.