Ing. Vít Janovský

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 724 742 174, +420 224 356 734
E-mail: vit.janovsky@cvut.cz
ORCID

Vít Janovský je absolventem Fakulty Biomedicínského inženýrství ČVUT oboru Přístroje a metody pro biomedicínu. Baví ho multidisciplinární prostředí Univerzitního centra energeticky efektivních budov, proto jsou jeho pracovní aktivity rozděleny mezi několik laboratoří. Obecně se věnuje problematice domácího prostředí pro lidi se sníženou soběstačností, které zapadá do konceptu Chytrých měst. Tedy propojuje problematiku telemedicíny, asistivních technologií, IoT, senzoriky, inteligentního bydlení, koncepce SmartCities, ICT nástrojů pro zdravotně sociální problematiku apod.