Ing. Vladimíra Jelínková, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: vladimira.jelinkova@cvut.cz
ORCID

Vladimíra Jelínková se věnuje pokročilým zobrazovacím metodám v půdní fyzice a analýze heterogenních pórovitých formací ovlivněných preferenčním prouděním. Při své práci využívá zkušeností z pobytů ve Spojených státech amerických, Spolkové republice Německo a Spojeném království. V současné době je těžištěm její práce studium strukturálních změn, vlhkostních a teplotních poměrů vybraných antropogenních půdních systémů s důrazem na zhodnocení ohrožení jejich předpokládané tepelné a odtokové funkce.