Ing. Vojtěch Navrátil

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 773 740 080
E-mail: Vojtech.Navratil@cvut.cz
ORCID

Vystudoval Elektrotechniku na ČVUT FEL a získal inženýrský titul z Falukty biomedicínského inženýrství ČVUT. V současné chvíli je studentem doktorského studijního oboru na 1. Lékařské fakultě UK obor biomedicínská informatika.