Ing. Zbyněk Zelený

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 722
E-mail: zbynek.zeleny@cvut.cz
ORCID

Zbyněk Zelený se v rámci RP2 se podílí na vývoji technologie Organic Rankine Cycle (ORC). Je členem týmu LORCA 7 let. Od magisterského studia se zabývá otázkami příkonu a výkonu tepla v cyklu a jeho termodynamickou optimalizací. Konkrétně se zabývá zejména tepelnými výměníky, spalovacími procesy a dalšími komponenty ORC.