Ing. Zdenko Malík

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 712
E-mail: zdenko.malik@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Zdenko Malík v roce 2016 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí a v současnosti je studentem doktorského studia v oboru Pozemní stavitelství na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Od roku 2016 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník v oddělení Architektura a životní prostředí. V roce 2018 absolvoval pětiměsíční stáž ve firmě Transsolar ve Štuttgartu. Zabývá se šířením tepla v konstrukcích a budovách jak pomocí pokročilých simulací, tak měřením a experimentální činností.