Ing. Zuzana Schmidtová

Koordinátorka projektů
Telefon: +420 771 292 282
E-mail: zuzana.schmidtova@cvut.cz

Zuzana Schmidtová vystudovala bakalářský obor „veřejná správa v zemědělství a péči o krajinu“ a následně magisterský obor „odpady a jejich využití“ na České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci programu ERASMUS+ studovala na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Od roku 2017 pracovala na Ministerstvu zemědělství jako koordinátor auditních misí EU. Absolvovala stáž v Evropském parlamentu v Bruselu a také expertní stáž na Stálém zastoupení ČR při EU. Od června 2023 je členkou projektového týmu UCEEB.