Inovace a vývoj nových spojovacích prostředků pro dřevěné a dřevobetonové konstrukce

Registrační číslo: TH02010917
Poskytovatel: TA ČR - Program EPSILON
Řešitel: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.12. 2019
Partneři: BOVA Březnice spol. s r.o.

Cílem projektu jsou nové spojovací prostředky a inovace některých stávajících kovových spojovacích prostředků pro dřevěné a dřevobetonové stavební konstrukce. Inovace přispějí k rozšíření nabízeného sortimentu a posílí konkurence schopnost českého výrobce na tuzemském a především na zahraničním trhu. Rozšíření výrobního programu a navýšení objemu výroby bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost v blízkém okolí společnosti BOVA Březnice spol. s r.o.