Integrace bateriového uložiště v rámci ORC mikrokogenerační jednotky o tepelném výkonu 50 kW na dřevní štěpku

Registrační číslo: TK01020075
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Zbyněk Zelený
Zahájení: 01.07. 2018
Ukončení: 30.06. 2020
Partneři: EnergyCloud, s.r.o.

Cílem tohoto projektu je vývoj integrovaného systému bateriového uložiště s kogenerační ORC jednotkou na dřevní štěpku. Základem bude kogenerační ORC jednotka o tepelném výkonu 50 kW (která je funkční v laboratoři UCEEB), ke které se připojí speciálně upravené bateriové uložiště EnergyCloud s fotovoltaickým panelem. Prvním krokem bude hardwarové spojení obou technologií. V rámci toho vznikne užitný vzor na speciální stejnosměrný spínač. Hlavním úkolem bude ovšem vytvořit optimální systém měření, řízení a diagnostiky celého systému tak, aby fungoval bezpečně, spolehlivě a efektivně. Tento projekt navazuje na společný úspěšně řešený Inovační voucher, ve kterém byla vytvořena základní představa podoby tohoto jedinečného technologického celku.