Inteligentní solární lavička

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Tomáš Vlach
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu


V rámci konceptu Smart City Praha ověřujeme a připravujeme ke komercializaci technologicky inovovanou lavičku. Plní současné funkční a bezpečnostní požadavky moderního městského prostředí a uspokojuje nároky na zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných prostranstvích. Lavička rozšiřuje místa pro přivolání pomoci jak formou SOS funkce s kamerovým systémem, tak formou umístění traumatologického bodu s přesnou lokalizací. Otevírá přístup k informacím o kvalitě ovzduší a konektivitě pro mobilní zařízení, eliminuje rizika ztráty signálu, vybití baterie, a dává důraz na využití recyklovatelných materiálů s maximální trvanlivostí. Cílovými uživateli bude široká veřejnost a správci veřejného prostoru z řad samosprávy a městských organizací.