Interreg Central Europe: Central European LEAlearning network of Regional INnovation ecosystems towards Carbon Neutral Cities (CLEAR IN Cities)

Registrační číslo: DOT/53/01/001998/2023
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
Řešitel: Ing. Michal Kuzmič
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 23.02. 2022
Partneři: Asistenční voucher hlavního Města Prahy

Cílem projektu byla příprava žádosti do mezinárodního programu Interreg Central Europe. Projekt měl zmapovat nástroje mezisektorové spolupráce zacílené na dosažení uhlíkové neutrality v Praze a na základě mezinárodní spolupráce v regionu Střední Evropy (CE) navrhnout vhodnou úpravu vybraných nástrojů pro efektivní přípravu inovačních projektů a nastavení vztahů v rámci mezisektorových konsorcií pro typické scénáře v rámci plnění cílů Climate Neutral Cities 2030, resp. 2050.
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy z programu Asistenčních voucherů hlavního města Prahy, projektu Smart Prague Accelerator (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956) za přispění zdrojů Evropské unie.