Jednotka pro využití odpadního tepla v provozu čistírny odpadních vod

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Jakub Maščuch, PhD.
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu

 

Cílem projektu je dopracovat a otestovat a připravit ke komercializaci systém pro využití odpadního tepla spalin z plynových motorů provozovaných na čistírnách odpadních vod. Ve srovnání se současnými jednoduchými chladiči spalin, bude prototypová jednotka produkovat ještě elektřinu a sníží tak tzv. vlastní spotřebu kogeneračních plynových motorů, čímž dojde k nárůstu jejich elektrické účinnosti.