Klimaokno

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program Praha – pól růstu ČR
Řešitel: Ing. Daniel Adamovský, PhD.
Zahájení: 01.01. 2018
Ukončení: 31.12. 2019

Cílem projektu je navrhnout, v prototypovém množství vyrobit a otestovat technologii klimaokna a připravit ji ke komercializaci. Bude navrženo nové řešení speciálního klimaokna s optimálním vnitřním prostředím pro růst rostlin v prostoru mezi vnějším a vnitřním zasklením. Okno bude specificky navrženo, aby podporovalo podmínky odlišných druhů rostlin při respektování požadavků na stav budovy, vnitřní prostředí a nároky na potřebné množství vody. Cílovou uživatelskou skupinou je hlavní město, městské části a společnosti, které spravují veřejné budovy (školy, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou), dále podnikatelské subjekty: stavební firmy, provozovatelé komerčních budov, případně domácnosti.