Knihovna svázaných environmentálních dopadů stavebních skladeb a systémů a její aplikace pro použití v BIM nástrojích Archicad a REVIT

Registrační číslo: TJ02000086
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. Marie Nehasilová
Zahájení: 01.02. 2019
Ukončení: 28.02. 2021
Partneři: DEKPROJEKT s.r.o.

1) Vývoj environmentálního modulu do pluginu pro BIM, umožňující modelům zpracovaným v nejpoužívanějších BIM nástrojích v ČR automaticky vyčíslit a snadno optimalizovat orientační zabudované environmentální dopady celé budovy a detailní dopady použitých skladeb jednotlivých konstrukcí (základ do prosince 2019, další rozšiřování možností až do února 2021).

2) Metodický popis postupu tvorby environmentálních dat pro tento plugin, aby bylo možné další konzistentní rozšiřování a upgrade modulu (do prosince 2020).

3) Případové studie pro verifikaci nového modulu: porovnání zabudovaných environmentálních dopadů budov spočítaných pomocí vyvíjeného modulu pro BIM se zabudovanými dopady spočítanými v ČR dosud používanými postupy (do února 2021).