Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů

Registrační číslo: TITSMZP102
Poskytovatel: TA ČR - Program BETA
Řešitel: Tomáš Vácha
Zahájení: 01.02. 2022
Ukončení: 31.12. 2024
Partneři: Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s;Svaz moderní energetiky, z.s.; PMAC, spol. s r.o.

Cílem projektu je: Hlavní cíl projektu je výzkum podmínek vzniku a fungování občanských energetických společenství či společenství pro obnovitelné zdroje v rámci lokální, komunitní a komunální energetiky, a to prostřednictvím následujících kroků: 1. analýza a popis vhodných organizačních modelů pro vznik a fungování energetických komunit v podmínkách ČR, 2. tvorba univerzálního rámce podporující vznik energetických komunit pro poskytovatele podpory a nastavení podmínek výzev pro efektivní rozvoj energetických komunit v podmínkách ČR, 3. navržení podpůrných nástrojů jak pro státní správu, tak pro municipality v participativní politice usnadňující tvorbu strategických či koncepčních materiálů pro vznik energetických komunit 4. analýza vybraných pilotních projektů pro testování předešlých výsledků z výzkumu dle reálných podmínek ve vybraných lokalitách, 5. detailní analýza
zainteresovaných stran a jejich role při rozvoji komunitní energetiky - sociologický průzkum, 6. návrh na doplnění sektorových po