Konzultace a odborná podpora navrhování udržitelných staveb

Nabídka služby

Správný návrh udržitelných, ekologických či obecně šetrných staveb vyžaduje víceoborový přístup již od samého začátku. K takovému přístupu nabízíme jak odbornou podporu formou konzultací v konkrétních oblastech, tak metodické vedení integrovaného navrhování nebo průběžné vyhodnocování variant návrhu.

Nabízíme spolupráci formou:

  • individualizovaných workshopů,
  • jednorázových i dlouhodobých konzultací,
  • přímého zapojení našich odborníků do přípravy udržitelných staveb,
  • nebo nezávislého oponentního posouzení předložené projektové dokumentace stavby.

 

Kontaktní osoba

Ing. Martin Volf, Ph.D.