Konzultace a odborná podpora navrhování udržitelných staveb

Nabídka služby

Správný návrh udržitelných, ekologických či obecně šetrných staveb vyžaduje mezioborový přístup již od samého začátku.

Nabízíme jak odbornou podporu formou konzultací v konkrétních oblastech, tak metodické vedení integrovaného navrhování nebo průběžné vyhodnocování variant návrhu.

Naše služby zahrnují:

  • individualizované workshopy,
  • jednorázové i dlouhodobé konzultace,
  • přímé zapojení našich odborníků do přípravy udržitelných staveb,
  • nezávislé oponentní posouzení předložené projektové dokumentace stavby.

 

Kontaktní osoba

Ing. Martin Volf, Ph.D.