Konzultace a odborná podpora při výběru materiálů pro zelné střechy a dešťové zahrady

Nabídka služby
Správná dlouhodobá funkce městské zelené infrastruktury je podmíněna použitím kvalitních a pro dané místo a účel vhodných substrátů, půd a zemin. Zajišťujeme odbornou podporu při výběru materiálů pro zelené střechy a jiné stavby městské zelené infrastruktury, včetně posouzení možnosti použití místních a recyklovaných materiálů.

Výsledky

1

RECIHLI

Substrát pro zelené střechy

Zobrazit více