Konzultace a odborná podpora využití recyklovaných materiálů

Nabídka služby
Pro efektivní využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví je třeba splnit několik bodů. Jedním z nich je postup demolice s vytříděním jednotlivých konstrukčních prvků a materiálů. Dalším pak efektivní využití vzniklých druhotných surovin. Je třeba myslet na to, že pro každou aplikaci je třeba nalézt vhodné řešení, je mnoho aplikací, kam je možné recyklované materiály použít, ale vždy je třeba zvolit individuální přístup. 

Nabízíme proto služby v oblastech:
  •  poradenství o oblasti efektivního využití recyklovaných materiálů ze stavebnictví,
  •  návrhu správného postupu demolice s předpokladem efektivního následného využití vzniklých druhotných surovin,
  •  návrhu využití druhotných surovin vhodných pro danou stavbu na základě komplexního zhodnocení,
  •  návrh a optimalizace receptury betonů s obsahem recyklovaných materiálů vhodných pro danou aplikaci s experimentálním vyhodnocením jejich vlastností, vhodném jako podklad pro následnou certifikaci,
  •  ověření vlastností betonů s obsahem recyklovaných surovin a vyhodnocením vhodnosti pro uvažovanou aplikaci,
  •  návrh experimentálního plánu ověření vlastností betonů s obsahem recyklovaných materiálů.

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.