Kotevní prvek s přerušením tepelného mostu umožňující variabilní aplikace

Registrační číslo: TJ01000432
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Kristina Fořtová
Zahájení: 01.09. 2017
Ukončení: 31.08. 2019

Cílem řešení projektu je vývoj kotevního prvku určeného pro přerušení tepelného mostu v případě kotvení nosných prvků ke kontaktně zatepleným fasádním systémům. Projekt je zaměřen na systémové řešení, které umožní přenos zatížení (tlak, tah, ohyb). Předmětem řešení projektu bude detail, který umožní kotvení navazujících nosných prvků v různých bodech čelní desky a tím zajistí vetší rektifikaci navazujících konstrukcí. Součástí řešení bude přerušení nerezové závitové tyče kompozitním prvkem, který ještě více sníží tepelný most. Součástí projektu bude také způsob kotvení samotného prvku určeného k přerušení tepelného mostu.