Lokální a komunitní energetika

Nabídka služby
Připravujeme společně s městy a vlastníky jednotlivých budov energetický koncept, který staví na vzájemné synergii objektů.

Současné technologie umožňují efektivně propojovat větší množství staveb do jednoho energetického celku. Budoucí trendy pak směřují k podpoře komunitní energetiky a aktivnímu zapojení spotřebitelů do výroby energie s využitím lokálních bezuhlíkových zdrojů.
 

Kontaktní osoba

Ing. Mgr. Michal Kuzmič