Martin Fryč

Technik BOZP
Telefon: +420 774 816 775
E-mail: martin.fryc@cvut.cz

Martin Fryč se oboru bezpečnostní práce věnuje od roku 2010. V roce 2011 rozšířil svou odbornost o požární ochranu. Od roku 2014 je zaměstnancem ČVUT UCEEB.