Měření a analýza spotřeby energie budov na chlazení pro klimatizaci a vyhodnocení měrných spotřeb pro další využití

Registrační číslo: 122D142006102
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Řešitel: Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Zahájení: 01.10. 2016
Ukončení: 31.12. 2016

Cílem projektu je měření a analýza spotřeby energie budov na chlazení pro klimatizaci, dále pak vyhodnocení měrných spotřeb pro přípravu dalších materiálů.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT.