Měření zvukové izolace v laboratoři a na stavbách

Nabídka služby
Nabízíme měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních prvků (stěn, stropů apod.) v laboratorních podmínkách a měření zvukové izolace mezi místnostmi na stavbách. 


Nabídka zahrnuje:
  • dopravu na místo (v případě měření na stavbě) a instalaci měřicího zařízení,
  • provedení zkoušky,
  • vypracování zkušebního protokolu/zprávy z měření,
  • vyhodnocení výsledků.

Získané údaje poskytnou zákazníkovi přesnou informaci o akustických vlastnostech stavebního prvku, případně o dodržení nebo překročení požadavků na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budově.


V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.