MgA. Zuzana Jirkalová

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 734 374 689
E-mail: Zuzana.Jirkalova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Zuzana Jirkalová vystudovala v roce 2018 obor Design na FA ČVUT v Praze. Nyní je studentkou doktorského studia studijního programu Pozemní stavby na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fsv ČVUT pod vedením prof. Ing. Petra Hájka, CSc., Feng. a doc. Ing. Terezy Pavlů, PhD., kde se zabývá změnou pohledových vlastností vybraných silikátových materiálů. Je součástí týmu výzkumného týmu kompozitních konstrukcí, kde jako designér řeší především fyzické výstupy projektů, případně grafiku a následnou prezentaci týmových výstupů. Spolupracuje i s jinými týmy, podle toho, kde je potřeba její specializace.