MgA. Zuzana Jirkalová

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 734 374 689
E-mail: Zuzana.Jirkalova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Zuzana Jirkalová vystudovala v roce 2018 obor Design na FA ČVUT v Praze. Nyní je studentkou 2. ročníku doktorského studia studijního programu Pozemní stavby na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fsv ČVUT pod vedením prof. Petra Hájka a Ing. Arch. Lenky Maierové PhD., kde se zabývá vizuálními vlastnostmi materiálů. Je součástí týmu laboratoře kompozitních materiálů, kde jako designér řeší tvarové řešení výstupů projektů a případně jejich další prezentaci. Spolupracuje i s jinými týmy, podle toho, kde je potřeba její specializace.