Mgr. Barbora Rybová

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: barbora.rybova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Barbora Rybová v roce 2015 dokončila bakalářský obor Biologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity, v roce 2018 tamtéž absolvovala navazující magisterský obor Botanika se zaměřením na geobotaniku. Při studiu se účastnila různých projektů týkajících se ekologie a ekofyziologie rostlin, podílela se na zpracování herbářových sbírek a působila jako průvodkyně v trojské botanické zahradě. V lednu roku 2020 se stala součástí výzkumného týmu UCEEB, kde se věnuje zeleným střechám a dalším prvkům zelené infrastruktury.