Mgr. Barbora Vlasatá

Koordinátorka projektů a vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 35 6774
E-mail: barbora.vlasata@cvut.cz

V roce 2018 nastoupila na ČVUT UCEEB jako koordinátorka vědecko-výzkumných projektů. Je zodpovědná za řízení, koordinaci a přípravu vědeckých projektů. Od roku 2020 pracuje také jako vědecký pracovník a zaměřuje se na problematiku posuzování životního cyklu (LCA) a environmentálního prohlášení o produktu (EPD).