Mgr. Daniela Stolařová

Koordinátorka projektů
Telefon: +420 770 155 943
E-mail: daniela.stolarova@cvut.cz
LinkedIn

Daniela Stolařová pracuje na ČVUT UCEEB jako koordinátorka vědecko-výzkumných projektů od roku 2018. Jejím úkolem je, aby formální stránka projektu probíhala bez problémů. Kromě administrativní a organizační podpory se věnuje přípravě a hodnocení projektů, připravuje výukové semináře a nejvíce spolupracuje s týmy v tematických okruzích Energie a budovy a Městské inovace. Věnuje se především projektům programů TAČR, GAČR, Inter-Excellence a Horizont EU.