Mgr. Lenka Elen Kužvartová

E-mail: elen.kuzvartova@cvut.cz

Elen Kužvartová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Dějiny umění, a brzy se zaměřila na dějiny a teorii architektury. Zajímala ji hlavně společenská role architektury, čemuž odpovídalo i zaměření její diplomové práce – kolektivní domy v Československu v průběhu 20. století. Po dokončení studia pracovala v architektonické kanceláři Usina v brazilském São Paulu, která se zaměřovala na participaci s budoucími příjemci sociálního bydlení. Následně se podílela na řešení projektu NAKI „Architektura osmdesátých let v České republice – Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí normalizace“ na Fakultě architektury ČVUT.  Na UCEEB působí od prosince 2023 v týmu Participativní plánování a design, kde se podílí na řešení evropských projektů v rámci New European Bauhaus.