Mgr. Radek Divín

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: Radek.Divin@cvut.cz
ORCID

Radek Divín vystudoval na MFF UK obor Obecná fyzika v rámci bakalářského studia a obor Biofyzika, chemická fyzika a fyzika makromolekul v rámci magisterského studia. Momentálně je v doktorském studijním programu Lékařská biofyzika na 2. LF UK. Dále má zkušenosti a znalosti v oblasti duševního vlastnictví v oblastech EPO, US a CZ.