Modelování tepelné degradace a hoření

Registrační číslo: VI20192022120
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Řešitel: Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2019
Ukončení: 31.12. 2022
Partneři: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Cílem projektu je vytvořit databázi tepelnětechnických a požárnětechnických charakteristik pro deskové materiály na bázi dřeva, díky nimž by bylo možné získat relevantní a skutečnosti podobné požární simulace.