Monitoring tlaku sedacího systému ortopedického vozíku

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024430
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Vít Janovský
Zahájení: 14.12. 2020
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: VIVA CV s.r.o. , Strojírenské inovační centrum, s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout senzorický monitorovací systém tlaku způsobeného sedícím vozíčkářem v místech dotykových partií, který by zabraňoval vzniku otlaku. Systém bude vyvíjen s důrazem na nízkou cenu, univerzálnost a spolehlivost.

Bude využito nových materiálů senzitivních na tlak, které budou všity do povlaku sedacího či opěrného systému, nebo aplikovány do jejich pevné části. Vyhodnocovací jednotka bude měřit míru zatížení a upozorňovat na překročení mezních hodnot. Data bude možno vyhodnocovat v SW aplikaci.