Nanomateriály

Vyvíjíme nové nanomateriály pro biomedicínské a technické účely, zabýváme se nosiči na bázi nanovláken a zkoumáme možnosti jejich aplikace.

Aktuality

Nanovlákna pomohou sbírat pachové stopy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v rámci nového projektu pracuje na zavádění nejnovějších nanotechnologických...

Otestovali jsme využití nanovláken při odhalování virů a bakterií.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyzkoušelo ve svých laboratořích možnosti využití nanovláken při detekci drobných...

Testujeme přítomnost nanovláken pro Celní správu ČR

Celní správa ČR navázala spolupráci s Laboratoří pokročilých nanobiomateriálů ČVUT UCEEB za účelem potvrzení nebo vyvrácení deklarace...

Nanovlákna přispějí k odhalování zločinců

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a bankovním institutem – AMBIS...