Naše MAGDA získala dva patenty

Aktualita, 18.01.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo vývoj mobilního autonomního zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti, které se vejde na korbu běžné dodávky a bude v pouštním prostředí fungovat jako nouzový zdroj vody. Jeho funkční vzorek úspěšně zvládl testy v laboratoři a získal dva české národní patenty s výhledem na jejich rozšíření pro zahraničí.

Zařízení MAGDA (Mobile Autonomous water Generator from Desert Air) prošlo testem v laboratoři ČVUT UCEEB, kde byly udržovány vysoké teploty a nízké měrné vlhkosti vzduchu. Naplánována byla také ostrá zkouška přímo v poušti, která byla dočasně odložena kvůli protiepidemickým opatřením. S jejím uskutečněním se i nadále počítá, pokud se naskytne vhodná příležitost. Produkce vody pro teplotní a vlhkostní podmínky pouště byla naměřena v rozsahu 0,6 až 1,5 l/hod se spotřebou energie 2,3 až 2,9 kWh.

MAGDA se skládá ze dvou boxů (celkový rozměr 1 x 1 x 1,4 m) a fotovoltaického pole o ploše 35 m2. Zařízení je navrženo tak, aby mělo průměrnou produkci vody 10 l/den. Jeden box je určen pro produkci pitné vody, druhý zajišťuje elektrickou energii pro pohon celého zařízení.