Naše metodika pro hodnocení kvality bytových domů získala certifikaci

Aktualita, 11.01.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo metodiku pro hodnocení kvality bytových domů z pohledu jejich adaptace na klimatické změny, omezování emisí skleníkových plynů a odolnosti vůči náhlým šokům, která bude zdarma dostupná pro všechny zájemce. Její certifikaci provedl Výzkumný ústav pozemních staveb.

Posuzování budov bude probíhat už ve fázi jejich návrhu podle celé řady měřítek. Ta představují výsledek práce týmu, který v rámci projektu Environmentálně šetrné resilientní bytové domy začal v roce 2018 definicí rizik, vývojem jednotlivých kritérií a jejich ověřováním na případových studiích. Cílem je navrhovat budovy tak, aby nepřispívaly ke zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a dokázaly se bez významnějších narušení svých funkcí přizpůsobit předpokládané změně klimatu i náhlým šokům.

Sledována je například energetická náročnost budov a jejich připravenost na nové formy šetrné dopravy nebo schopnost zvládat přívalové srážky i jiné extrémní projevy počasí. Hodnoceno je také třeba riziko letního přehřívání, hluk z technologie a provozu, požární bezpečnost, kvalita větracího vzduchu, bydlení atd.