Nástroje pro aktivní energetický management

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009838
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2017
Ukončení: 30.08. 2019
Partneři: ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vývoj analytických algoritmů a nástrojů pro automatizované hledání neúsporných provozů technického zařízení budov a podpůrných průmyslových technologií. Cílem projektu je vývoj komplexní sady softwarových nástrojů pro nízkonákladový dohled nad chodem technologií za účelem jejich optimalizace.