Navázání nové mezinárodní spolupráce s Technickou univerzitou Mnichov

Aktualita, 20.12.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT navázalo díky mezinárodnímu projektu RESINDUSTRY spolupráci s Technickou univerzitou Mnichov (TUM), která probíhá v rámci programu EuroTeQ, jehož se účastní deset univerzit napříč Evropou.

Společně s TUM se ČVUT UCEEB podílí na výukovém modulu pro studenty na téma: Renewables and Energy Flexibility in Production, který by měl být hotov koncem dubna 2022 a v červenci téhož roku by měl jít do praxe jako online učební materiál pro studenty Technické univerzity v Mnichově.

Cílem vytvořeného výukového modulu je uvést modul do praxe nejen na německé univerzitní půdě, ale vize a cíl tohoto projektu je aplikovat modul i do výuky ostatních evropských univerzit, taktéž na ČVUT.

Prvotní nápady na vznik výukového modulu vzešly z mezinárodního workshopu, který proběhl v Praze ve dnech 18. až 19. listopadu 2021 za účasti zástupkyň Oddělení udržitelné výstavby TUM, paní Julie Schulz a Magdaleny Paul. Z české strany se zúčastnili Štěpánka Holečková a Michal Tobiáš za projekty RESINDUSTRY  a Inter-Inform realizované v rámci ČVUT UCEEB.

První den se jednání konalo v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Následující den workshop probíhal v sídle ČVUT UCEEB v Buštěhradu. Zástupci TUM se seznámili s jeho výzkumem a produkty, které jim byly představeny jak v prezentacích, tak i z praktického hlediska při komentované prohlídce laboratoří UCEEB.

Díky programu EuroTeQ  se podařilo propojit ČVUT UCEEB s TUM a navázat tak spolupráci i pro budoucí společné mezinárodní projekty.

Mezinárodní dvoudenní workshop byl podpořen v rámci projektu Inter-Inform EEB-CZ financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.