Navrhli jsme změny požadavků dotačního programu OPŽP

Aktualita, 19.10.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT na základě své studie navrhlo změny kritérií pro podporu novostaveb s vysokou konstrukční výškou v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Stávající praxe posuzování energetické náročnosti budov v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami ukázala, že v případě budov s vysokou konstrukční výškou, jako jsou tělocvičny, sportovní haly nebo třeba kulturní domy, může být i u dobře navržených staveb potenciálně problematické splnit požadavky dotačního programu OPŽP. Na základě provedené studie proto výzkumné oddělení Energetické systémy budov ČVUT UCEEB navrhlo změny v podmínkách OPŽP (konkrétně v prioritním cíli 5, specifickém cíli 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov)

Ze závěrů naší studie vyplynulo jednak doporučení metodiky výpočtu a dále návrh změny nároků na ukazatele energetické náročnosti budov. Zatímco požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla budovy a neobnovitelnou primární energii není nutné v oblasti budov s vysokou výškou měnit, pro měrnou potřebu tepla na vytápění jsme navrhli proměnný požadavek přímo závisející na průměrné výšce budovy. Změna byla schválena na zasedání Tematické pracovní skupiny specifického cíle 1.1 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021 – 2027.